På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Vision och mål
Lyssna

Vision och mål

En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga. Osby kommuns vision beskriver en önskan om var vi vill befinna oss, hur vi vill att det ska vara att leva, bo och verka i Osby kommun. Visionen pekar ut en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun.

Visionen antogs i juni 2016 av kommunfullmäktige.

Osby kommuns vision

På spåret och naturligt nära. Så lyder Osby kommuns vision. Attraktiv boendekommun, utveckling och tillväxt samt trygghet hela livet, är de nya fullmäktigemålen som ska genomsyra hela kommunen och dess verksamheter.

På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastruktursmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.

Målområden och fullmäktigemål

Kommunfullmäktige har även antagit målområden med tillhörande fullmäktigemål. Målområdena är:

  • Attraktiv boendekommun
  • Utveckling och tillväxt
  • Trygghet hela livet

Under målområdet attraktiv boendekommun är fullmäktigemålet att Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Under målområdet utveckling och tillväxt är fullmäktigemålen att Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde samt att Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Det sista målområdet trygghet hela livet omfattar fullmäktigemålet att Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Samtliga målområden och fullmäktigemål ska genomsyra hela Osby kommun och alla kommunens verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2017-05-22