På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / POSOM
Lyssna

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

Om en större olycka eller katastrof skulle inträffa i kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför kommunen finns ett nätverk av personer (POSOM-gruppen) som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

Ledningsgruppen för POSOM i Osby kommun består av följande ledamöter:

 

Lina Bengtsson, MAS - Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska samt områdeschef
Magnus Persson, enhetschef Vårdcentralen Osby
Madeleine Karlsson, HR-specialist
Jessica Jönsson, områdeschef
Hans Eriksson, Svenska kyrkan

Adjungerade

Jimmie Ask, räddningschef Räddningstjänsten
Pelle Månsson, kommunikatör

Ledningsgruppens ansvar

Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har till uppgift dels att ha beredskap för egna insatser vid större olyckor, dels att hjälpa till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Vid akuta insatser ska ledningsgruppen:

  • alltid inkallas av kommunens räddningsledare
  • träda i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommunbor är inblandade
  • vid sådana tillfällen enligt räddningsledarens beslut bistå med att organisera och genomföra insatser
  • ordna samlingsplatser, mat, transporter m.m. för drabbade och anhöriga
  • hjälpa till med information till anhöriga
  • vara behjälplig i kontakter med massmedia
  • vid behov inkalla ytterligare resurser från respektive organisationer
  • iaktta tystnadsplikt i vad som framkommer vid insatserna

Sidan uppdaterad: 2017-05-22

Dela och tipsa

Facebook Twitter