På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / POSOM

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

Om en större olycka eller katastrof skulle inträffa i kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför kommunen finns ett nätverk av personer (POSOM-gruppen) som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

Ledningsgruppen för POSOM i Osby kommun består av följande ledamöter:

Helena Ståhl, socialtjänsten
Gunilla Kaj Bevheden, socialtjänsten
Birgitta Landin, primärvården
Lisbeth Hellqvit, personalkonsult
Vakant, Barn och skola
Jonny Kvarnhammar, MAS
Hans Eriksson, Svenska kyrkan

Adjungerade

Lars-Anders Svensson, räddningstjänsten (eller jourhavande räddningsledare)
Andreas Narvå, kommunikatör
Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare

Ledningsgruppens ansvar

Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har till uppgift dels att ha beredskap för egna insatser vid större olyckor, dels att hjälpa till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Vid akuta insatser ska ledningsgruppen:

  • alltid inkallas av kommunens räddningsledare
  • träda i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommunbor är inblandade
  • vid sådana tillfällen enligt räddningsledarens beslut bistå med att organisera och genomföra insatser
  • ordna samlingsplatser, mat, transporter m.m. för drabbade och anhöriga
  • hjälpa till med information till anhöriga
  • vara behjälplig i kontakter med massmedia
  • vid behov inkalla ytterligare resurser från respektive organisationer
  • iaktta tystnadsplikt i vad som framkommer vid insatserna

Sidan uppdaterad: 2011-06-30

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig. För att vi ska kunna svara på eventuella frågor i din kommentar, är det mycket viktigt att du fyller i din e-postadress nedan.