På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Styrdokument / Lokala föreskrifter
Lyssna

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstifning reglerar de livet i Osby kommun. Bryter man mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Syftet med denna föreskrift är att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats och att förhindra att människor utsätts för störningar av olika slag. Den tar upp områden som:

lastning av varor,ambulerande försäljning, schaktning och grävning, hundar, störande buller,  markiser, flaggor och skyltar, fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, affischering, sprängning och skjutning med eldvapen, högtalarutsändning, ridning, förtäring av alkohol, nyttjande av offentlig plats etc.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Allmänna bestämmelser för brukande av Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA

Denna föreskrift reglerar fastighetsägares användande av kommunens vatten och avlopp. Här kan man till exempel läsa om vad som gäller när man ansluter sin fastighet till vatten- och avloppsnätet. Här finns också reglerat vad man inte får hälla i avloppet.

Allmänna bestämmelser VA (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Osby kommun

Denna föreskrift handlar om vad som gäller för torghandel inom kommunen; främst på Torget i Osby, Stortorget i Lönsboda och Torget i Killeberg.

Lokala föreskrifter för torghandeln (pdf)

Lokala föreskrifter för hälsa och miljö

Denna föreskrift behandlar så vitt skilda ämnen som till exempel djurhållning, tomgångskörning, spridning av gödsel, skydd av grundvattentäkter och eldning.

Lokala föreskrifter för hälsa och miljö (pdf)

Lokala föreskrifter för gaturenhållning

Lokala föreskrifter för gaturenhållning

Renhållningsföreskrifter

Denna föreskrift handlar om sopor och sopsortering. Bilagt är också dokument om sorteringsanvisningar och den regionala avfallsplanen.

Renhållningsföreskrifter (pdf)

Sorteringsanvisningar (pdf)

Regional avfallsplan (pdf)

Sidan uppdaterad: 2017-07-12