På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Medborgarförslag
Lyssna

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Osby kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Osby kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget:

 • vara skriftligt
 • vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare.
 • vara märkt ”Medborgarförslag”
 • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
 • inte handla om mer än en sak per förslag

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.

Vad får det inte handla om?

Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd.

Vad händer med medborgarförslaget?

Den som har lämnat in ett förslag som fullmäktige ska besluta om, har rätt att presentera sitt förslag och yttra sig när fullmäktige behandlar ärendet. När förslaget då behandlats färdigt och beslut ska fattas, ska den som lämnat förslaget meddelas.

Fullmäktige kan i vissa fall låta kommunstyrelsen eller annan nämnd ta beslut i ärendet. Den som lämnat förslaget ska i så fall få veta vilken nämnd som tar hand om ärendet. Den som lämnat förslaget har dock inte rätt att delta i nämndssammanträdet eftersom dessa inte är öppna för allmänheten.

Var lämnar jag mitt medborgarförslag?

Använd gärna blanketten här till höger och skickade den ifylld till:

Osby kommun
Kommunledningskontoret
Kansliet
283 80 Osby

Vid eventuella frågor om medborgarförslaget kontakta kommunledningskontorets kansli, vars kontaktuppgifter du finner här till höger.

Sidan uppdaterad: 2017-03-03

Kontakt

 • Kommunledningsförvaltningen

  Briogatan 1
  283 31 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 81 65
  kommun@osby.se