På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Krisberedskap
Lyssna

Krisberedskap

Krisledning och planer

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa och miljö eller annan omfattande materiell skada. Det kan beröra flera av kommunens verksamheter, vilket kan innebära särskilt behov av ledning och samordning.

I Osby inrättade Kommunfullmäktige en särskilt Krisledningsnämnd 2004. Det är en nämnd som kan träda i kraft vid en stor olycka eller kris, då den normala organistationen inte räcker till. Krisledningsnämnden kan då överta hela eller delar av andra nämnders uppgifter. I Osby är kommunstyrelsens arbetsutskott Krisledningsnämnd.

Vid samhällsstörningar som ej är att betrakta som extraordinär händelse, men som kräver särskild samordning och ledning kan Kommunchef, Räddningschef och/eller Beredskapssamordnare besluta att kommunens krisledningsgrupp ska samlas. Krisledningsgruppen skall då i tillämpliga delar följa denna plan.

Krisledningsplan

Kriskommunikationsplan

Krisledningsorganisation

Lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Reglemente för krisledningsnämnd

Övergripande pandemiplan

Övergripande risk-och sårbarhetsanalys

Sidan uppdaterad: 2017-12-14

Kontakt