På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens organisation / Nämnder / Överförmyndare
Lyssna

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Sedan den 1 november 2017 har Osby och Östra Göinge kommuner en gemensam överförmyndarverksamhet. Osby är så kallad värdkommun och här ligger även det gemensamma kansliet.

Överförmyndarens tillsyn avser att ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, det vill säga gamla, sjuka, funktionshindrade och underåriga. Överförmyndaren väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år.

Expeditionstider

Expeditionen håller öppet varje helgfri måndag mellan kl. 09.30-12.00 och helgfria vardagar Överförmyndaren nås också för rådgivning varje helgfri vardag på mobiltelefon 070-931 83 55. Telefontid är mellan 8.00 och 10.00.
Telefontider till handläggare är på kontorstid.

Övrig upplysning.
Överförmyndarens expedition flyttades till Parkgatan 1, Osby efter sommaren 2016. Med anledning av den begränsade kontorsytan och sekretess som råder hos överförmyndaren är vi tacksamma om gode män bokar samtalstid innan de kommer till expeditionen. Öppettiderna gäller bara inlämning av handlingar.

OBS! Under kommunens öppettider kan man lämna in handlingar till receptionen på kommunhuset, Briogatan 1, Osby eller i brevlåda , märkt överförmyndare, utan för byggnaden på Parkgatan 1.

Arbetsuppgifter:

Överförmyndarens arbetsuppgifter regleras i Föräldrabalken (1949:381, omtryckt SFS 1995:974) och Förmynderskapsförordningen (SFS 1995:379) samt i Lagen om ensamkommande barn. De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Tillsynen sker främst genom att årligen granska gode mäns och förvaltares redovisningar.  Tillsynen över överförmyndarens verksamhet utövas av länsstyrelsen.

Mål

  • Hålla hög servicenivå.
  • Tillse så att gode män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag.
  • Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå.

För mer information om Överförmyndare och god man se Östra Göinge kommuns hemsida.

Sidan uppdaterad: 2018-02-01