På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens organisation / Nämnder / Kommunstyrelsen
Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen (s) är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och sammanträder en gång varje månad.

Uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsens uppgift är enligt kommunallagen att leda och samordna förvaltningen av kommunens olika verksamheter. Här innefattas även de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen är det viktigaste organet för att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut. För att förbereda ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter ur kommunstyrelsen. Vissa frågor kan avgöras direkt av arbetsutskottet.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att

 • ha ledning och uppsikt av förvaltningar och nämnder
 • bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
 • till fullmäktige, nämnder och andra instanser göra de framställningar som styrelsen anser nödvändiga
 • bereda och verkställa fullmäktiges beslut
 • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet

Under kommunstyrelsen har följande verksamheter ansvarsmässigt placerats:

 • Utbildning och arbete
 • Samhällsbyggnad
 • Kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2017-04-24

Kontakt

 • Ordförande i kommunstyrelsen

  Marika Bjerstedt Hansen (S)

  Norra Infartsgatan 8
  283 35 Osby

  Tel direkt: 0479-52 8132
  Tel mobil: 070-931 81 32
  marika.hansen@osby.se

 • Vice ordförande i kommunstyrelsen

  Niklas Larsson (C)

  Postgatan 2B
  283 41 Osby

  Tel direkt: 0479-52 81 80
  Tel mobil: 070-931 81 80
  niklas.larsson@osby.se