På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens organisation / Kommunala bolag
Lyssna

Kommunala bolag

Osby kommun har valt att driva vissa verksamheter i bolagsform. Skälen till detta är att det anses mer effektivt och marknadsinriktat att ha verksamheten i bolagsform.

Följande bolag ingår i kommunens koncernredovisning:

Osbybostäder 100%

Ändamål: Främja bostadsförsörjningen

Verksamhet: Förvärv, äga, uppföra, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Osby Nova AB 100% (vilande)

Ändamål: Främja utveckling och utbildning för kommunens näringsliv.

Verksamhet: Näringslivsutveckling, utbildning och studieverksamhet, uppdragsutbildning.

Östra Göinge Renhållnings AB 50%

Ändamål: Praktiska åtgärder som kommunen ansvarar för enligt renhållningsordningen

Verksamhet: Insamla, transportera och behandla avfall

Fjärrvärme i Osby AB 100%

Ändamål: Främja distributionen av fjärrvärme

Verksamhet: Energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, engergitjänster samt äga fastigheter och anläggningar med mera inom energisektorn

Industrihus i Osby AB 100%

Ändamål: Främja lokalförsörjningen för mindre företag inom hantverk, industri och service

Verksamhet: Uppföra, anskaffa och tillhandahålla lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Äga andelar i andra företag på uppdrag av kommunstyrelsen

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 25%

Ändamål: Att skapa en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar och till gagn för våra VA-abonnenter.

Verksamhet: Drift och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsanläggningar samt vatten- och avloppsreningsverk.

Övrigt

Andra organisationer kommunen har delägande i eller ekonomiskt stödjer är följande:

  • Osby Tåg ek förening
  • Byggnadsföreningen Medborgarhuset Osby (ca 45% ägande)
  • Kommunförbundet Skåne
  • Samarbetskommittén Skåne Nordost
  • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Kommuninvest ekonomisk förening
  • Kommunalförbundet AV Media
  • Hjälpmedelsnämnden i Östra Skåne

Sidan uppdaterad: 2016-11-17