På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Osby kommun arbetar med både förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet.

Den förebyggande delen omfattar tillsyn, rådgivning, ritningsgranskning, utbildning och information. Vi har även ansvar för säkerhetsarbetet inom kommunen samt beredskapssamordningen.

Den skadeavhjälpande delen innebär att vi gör utryckningar för att rädda människor, egendom eller miljö.

Räddningstjänsten larmas även ut till hjärtstoppsassistans och IVPA (I Väntan På Ambulans) när SOS bedömer att vi är snabbare än ambulanssjukvården.

Personal

Brandingenjör

Oscar Karlsson
Tfn 0479-52 81 96
e-post: oscar.karlsson@osby.se

Insatsledaren
Jan Persson
Tfn 0479-52 82 00
E-post: jan.persson@osby.se

Förvaltningsassistent
Jeanette Reimer
Tfn 0479-52 81 98
E-post: jeanette.reimer@osby.se

Brandinspektör och Säkerhets-och Beredskapshandläggare

Anders Gymark
Tfn 0479-52 81 26
E-post: anders.gymark@osby.se

Deltidsbrandkår

Lönsboda Platschef
Sten-Erik Nilsson
Tfn 0479-52 84 70, 070-931 84 70
E-post: lonsboda.rt@osby.se

Hökön Platschef
Tobias Ragnarsson
Tfn 072-1586795
E-post: tobias.ragnarsson@osby.se

Sidan uppdaterad: 2017-04-19

Kontakt

 • Räddningschef

  Jimmie Ask

  Tel direkt: 0479-52 82 07
  jimmie.ask@osby.se

 • Ställföreträdande räddningschef

  Ulf R Nilsson

  Tel direkt: 0479-52 81 97
  ulf.nilsson.rt@osby.se

 • Räddningstjänsten

  N. Infartsgatan 23
  283 34 Osby

  Tel direkt: 0479-52 81 98
  Tel växel: 0479-52 80 00
  raddningstjansten@osby.se

  OBS! Telefonnumret går till expeditionen som är bemannad vardagar dagtid.

   

 • Tjänsteman i beredskap

  Utanför kontorstid, ej akuta ärenden Tjänsteman i beredskap tillika Räddningschef i beredskap

  tel direkt 0709-318 006

  Vid akuta olyckor ring 112