På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under kommunstyrelsen ansvar för Osby kommuns övergripande ekonomihantering. Vi är ett stabsorgan och lägger förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i ekonomiska frågor.

Vi ger service i ekonomiska frågor till våra fackförvaltningar, våra politiker och till allmänheten. Vi servar centrala myndigheter med ekonomisk statistik om Osby kommun.

Våra viktigaste arbetsuppgifter är:

 • upprättande av budget
 • löpande bokföring
 • in- och utbetalningar, kassafunktion
 • fakturering
 • kommunens kravverksamhet
 • budgetuppföljning, utvärdering
 • bokslut och årsredovisning
 • likviditet, in- och utlåning
 • ekonomisk service och ekonomiska utredningar
 • samordnare för kommunens upphandlingar

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-22

Kontakt

 • Osby kommun

  Briogatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 82 97
  kommun@osby.se

 • tf. Ekonomichef

  Johanna Lindhe

  Tel direkt: 0479-52 82 46
  Tel mobil: 0709-31 82 46
  johanna.lindhe@osby.se