På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens organisation / Förvaltningar
Lyssna

Förvaltningar

Kommunen är organiserad med en kommunchef som högste tjänsteman. Kommunchefen företräder kommunen i externa samarbetsorgan, gentemot näringslivet och medborgare. Den leder, samordnar och utvecklar kommunens verksamhet, på ett strategiskt plan, så att den bedrivs så effektivt som möjligt och i enlighet med uppsatta politiska mål och beslut. Ansvarar för att skapa förutsättningar för att kommunens förvaltningschefer bedriver en effektiv och nytänkande verksamhet med hög kvalitet. Kommunchefen är förvaltningschefernas chef.

Kommunens verksamhet är organiserad i olika förvaltningar. Vad de olika förvaltningarna har för uppdrag ser du på deras respektive sidor som du kommer till genom att klicka i menyn till vänster. Där hittar du också kontaktuppgifter.

Varje förvaltning har en förvatlningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. Kommunchefen, vars kontaktuppgifter du finner här till höger, är kommunens högsta tjänsteman och chef över samtliga förvaltningschefer samt chef över kommunledningsförvaltningen.

För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive verksamhetsområden.

Sidan uppdaterad: 2017-08-10

Kontakt