På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens organisation
Lyssna

Så här styrs kommunen

Osby kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, valberedning, verksamhetsområden, avdelningar, bolag, stiftelser och revision.

Osby är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är plan- och bygglovsverksamhet, markberedskap för bostäder och näringsliv, vård och omsorg, utbildningsfrågor, barnomsorg, miljöfrågor samt näringslivsservice.

Vissa verksamheter är kommunen skyldig att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i Osby har 15 ledamöter, och dessa  representerar - är med i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten.

Nämnder

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i kommunens nämnder. Platsfördelningen i nämnden motsvarar majoritetsförhållandet i fullmäktige.

Valberedning

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp. Deras uppgift är att bereda valärenden som kommunfullmäktige ska ta beslut om. Det kan bland annat gälla val av ledamöter till kommunstyrelse eller nämnder.

Förvaltningar

Osby kommun består av sex förvaltningar.

Barn och skola, Vård och omsorg, Utbildning och arbete, Samhällsbyggnad, Serviceförvaltning och  kommunledningsförvaltning.

Varje förvaltning har i sin tur olika avdelningar eller funktioner.

Bolag

Osby kommun äger, helt eller delvis, några bolag:

Osbybostäder AB, OsbyNova AB (vilande), Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Industrihus i Osby AB och Skåne Blekinge vattentjänst AB (SBVT).

Revision

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige, som också fastställer kommunrevisionens budget.

Sidan uppdaterad: 2017-11-24

Kontakt

 • Osby kommun

  Briogatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 82 97
  kommun@osby.se