På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Internationellt arbete / EU projekt / Avslutade EU - projekt
Lyssna

Avslutade EU - projekt

Kortfattade redovisningar över de projekt vi genomfört i Osby kommun som helt eller delvis finansierats via medel från Europeiska unionen.

Visionärt ledarskap, pilotprojekt Lean

Under 1½ års tid genomförde Osby kommun ett ESF-finansierat projekt, ”Visionärt ledarskap, pilotprojekt Lean”. Målsättningen med projektet var att skapa en helhetssyn, där vi har ett enhetligt ledarskap som genomsyrar hela organisationen. Du kan läsa mer här.

Fler I Arbete

Projektet ville förbättra den befintliga verksamheten och lägga grunden för vidare samarbete / samverkan med andra myndigheter när det gäller målgrupperna personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden, personer som är eller har varit långtidssjukskrivna och personer med invandrarbakgrund som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Du kan läsa mer här.

Implementera FiA

Detta projekt byggde på att ta till vara de erfarenheter vi fick i vårt socialfondsprojekt Fler I Arbete, med denna implementeringsdel fick vi möjlighet att utveckla dessa erfarenheter en metodhandbok. Du kan läsa mer här. Metodhandboken finns att ladda ner här.

Från Psykisk ohälsa till egenförsörjning

Detta var en förstudie vars mål var att hitta vägar för personer med psykisk ohälsa att komma vidare till arbete och/eller studier och därmed komma vidare i sitt liv och bli egenförsörjda i stället för att vara beroende av bistånd från en eller flera myndigheter. Du kan läsa mer här.

Sidan uppdaterad: 2017-06-21