På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens ekonomi / Skattesatser
Lyssna

Skattesatser

Här hittar du information om sammanlagd utdebitering av skatt för respektive församling.

I en rad speciallagar har riksdagen pekat ut områden där en kommun är skyldig att ta ett ansvar. Några exempel är undervisning, äldre- och handikappomsorg, barnomsorg, planering av hur marken används, miljö- och hälsoskydd, väghållning, renhållning och räddningstjänst.

Kommunen svarar även för vattenförsörjning, avlopp och hämtning av sopor. I dessa fall betalar användarna hela kostnaden i form av avgifter till Vattenverket, Avloppsverket och Renhållningsverket. Användaren betalar i vissa fall en del av kostnaden i avgift medan resten bekostas av skatten.

På andra områden har kommunen själv valt att ge en service därför att den bedöms som viktig för invånarna. Det gäller till exempel fritidsverksamhet, kultur, bibliotek, konsumentrådgivning och anlägging av parker.

I en av Sveriges grundlagar, regeringsformen, slås fast att kommunen har rätt att ta ut skatt för skötsel av sina uppgifter.

Osby kommuns utdebitering

Osby kommuns skattesats är 22,26 kr per skattekrona 2017.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Osby kommun även landstingsskatten som uppgår till 10,69 kr.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

  Osby / Visseltofta / Loshult Örkened  
Kommunen 22,26 22,26
Landstinget 10,69 10,69

Kyrkoavgift

varav begravningsavgift

  1,29

  0,246

  1,26

  0,246

Summa  34,24  34,21

Sidan uppdaterad: 2017-07-12