På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Kommunens ekonomi / Budget
Lyssna

Budget och flerårsplan

Budget och flerårsplan är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten framgår också budgetramar för respektive nämnds investeringar. Fullmäktige beslutar om verksamhetsmål utifrån god ekonomisk hushållning och finansiella mål.  Kommunfullmäktige fastställer budgeten i november för kommande år. Varje nämnd fastställer sin egen internbudget och egna mål utifrån de ramar och mål som fullmäktige beslutat.

Budget för 2017 och flerårsplan för 2018-2019 antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2016.

Ta del av budgeten/flerårsplanen på länken under dokument. Du kan även hitta äldre budget/flerårsplaner där. Vill du ha tillgång till budgetar äldre än fem år, vänligen kontakta ekonomiavdelningen.

Sidan uppdaterad: 2018-01-08