På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Vatten & avlopp / Eget dricksvatten
Lyssna

Eget dricksvatten

Har du egen dricksvattenbrunn?

Många fastighetsägare på landet utanför tätorter och samlad bebyggelse är inte anslutna till det kommunala vattenledningsnätet utan har egna dricksvattenbrunnar. Detta beror på att det inte går att ansluta fastigheten till kommunalt vatten – eller att vattnet i brunnen är så bra att man vill behålla brunnen!

Det går inte att säga något generellt om vattenkvaliteten i olika områden. Kvaliteten i många brunnar skiftar även under året. Det är därför en god idé att kontrollera vattnet regelbundet, även om man inte misstänker att det finns några problem. När du har egen brunn är det ditt ansvar att kontrollera vattenkvaliteten.


Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel

Ett av de vanligaste problemen är förhöjda halter av bakterier i brunnen. Oftast är bakterierna inte direkt ”farliga”, men de är ett tecken på att brunnen är otät och man bör inte acceptera förhöjda bakteriehalter. Höga bakteriehalter i brunnsvatten orsakas av en föroreningskälla i närheten. Det kan finnas flera typer av föroreningskällor t ex läckage från gödselstack, ytligt markvatten som tränger in i brunnen.

Om du märker att vattnet är gult, ger gula avlagringar eller luktar unket så är det troligen järn. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Vid lägre pH-värde är vattnet surt. Det är inte farligt att dricka ett surt vatten, men det kan ge problem genom att metaller löses ut både från marken och från ledningarna. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter.

Radon kan förekomma dricksvattnet, men finns främst i brunnar som är bergborrade och som ligger i områden med förhöjda uranhalter. Vanligen förekommer inte radon i grävda brunnar.

Analys av ditt dricksvatten

Spädbarnsprov
Det är speciellt viktigt att kontrollera sitt dricksvatten när det finns småbarn i hushållet. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna. Därför erbjuder vi dig som snart ska ha barn eller har småbarn och som har egen brunn att utföra en gratis analys. Analysen utgörs av en mikrobiologisk kontroll samt en kemisk kontroll där ammonium, nitrat, nitrit-nitrogen och fluorid kontrolleras.

Provtagningsflaskor och anvisningar om hur du ska ta proverna får du av  miljö- och enheten. Provtagning av vattnet utförs samma dag, som inlämning sker till miljö- och byggenheten tisdagar, före kl 11.30, ojämn vecka.  När analysen sedan är utförd skickas resultaten till dig per e-post.

Övriga prov

Gäller provtagningen inte ovan nämnda spädbarnsprov måste ni själva kontakta analyserade laboratorium, antingen via deras respektive hemsida eller per telefon. Ackrediterade laboratorium, som utför sådana analyser i Skåne, är Eurofins och ALcontrol AB.

Har du frågor om ditt dricksvatten från egen brunn är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten.

Länkar:
Att anlägga en brunn

Sköt om din brunn

Ackrediterade laboratorium i Skåne
Alcontrol
Kundsupport,  måndag till fredag 08:00-17.00, Telefon 013 - 25 49 91

Eurofins

Kundsupport, måndag till fredag 9:00-12:00. Telefon  +46 (0)10 490 8110

Sidan uppdaterad: 2017-09-08

Kontakt

  • Miljöinspektör

    Sanna Råberg

    Tel direkt: 0479-52 83 54
    Tel mobil: 0709-318 354
    sanna.raberg@osby.se