På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Vatten & avlopp
Lyssna

Vatten & avlopp

Eget vatten och Enskilt avlopp

Eget vatten har fastigheter vanligtvis som ligger utanför tätorten. Fastighetsägaren har ansvaret för dricksvatten och avlopp, Miljö & Byggkontoret ansvarar för tillsyn.


Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för dricksvatten, avlopp samt dagvatten inom det så kallade verksammhetsområdet. Skåne Blekinge  Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och leverans av tjänster och detta bekostas av VA-avgifter. SBVT redovisar sin ekonomi skild från kommunens övriga verksamhet och får inte gå med vinst utan alla medel skall investeras tillbaka i VA-kollektivet.

Kostnader för dagvattenhantering (vatten som rinner av från tak och andra hårdgjorda ytor) särredovisas sedan 2011.


Vattenkvalité

Analysresultat redovisas från kommunens dricksvattenverk och ledningsnät.

Sidan uppdaterad: 2017-03-06