På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Samhällsplanering / Översiktsplan
Lyssna

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Vägledande roll

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande.

Osby kommuns översiktsplan

Översiktsplanen för Osby kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-11-29. Planen täcker hela kommunens yta.
För digital version av översiktsplanen med tillhörande dokument se länklistan här till höger.

För mer information om översiktsplanen kontakta samhällsutvecklare Ebba Blomstrand eller planarkitekt Kettil Svensson, vars kontaktuppgifter du finner här till höger.

Sidan uppdaterad: 2017-06-12