På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Samhällsplanering / Detaljplaner
Lyssna

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.
Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera skall utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen.
En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Länkar till pågående detaljplaner finns i underrubrikerna här till vänster.
Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta planarkitekten, vars kontaktuppgifter du finner till höger, du har även möjlighet att se samtliga kommunens detaljplaner via nedan länk som heter detaljplanekarta.

Detaljplanekarta

Sidan uppdaterad: 2017-08-31