På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Natur
Lyssna

Natur

Osby kommun har en vacker och omväxlande natur med vida skogar, myrar och blänkande sjöar. I naturvårdsplanen finns utpekat särskilt skyddsvärda områden. Vi har även flera Natura 2000-områden och naturreservat, bland annat det kommunala naturreservat Näset vid Osbysjön. Ta en tur på Skåneleden eller sätt kanoten i vattnet och glid ut på nya äventyr!

Tänk på att allemansrätten medför både rättigheter och skyldigheter. Inte störa, inte förstöra!

 

Hjärtasjön , Lönsboda

En promenadslinga, delvis handikappanpassad har stakats ut runt den lilla badsjön. Rastplats och handikappanpassad fiskeplats finns iordningställda.

 

Lövängsinventering

Lövängarna har höga naturvärden med sina hamlade gamla solbelysta träd och är med som biotop inom Natura 2000, men det är en hotad naturtyp sedan bruket att skörda löv till kreaturen upphört. Huvuddelen av de kvarvarande lövängsresterna står i övergången mellan skogsmark och odlingsmark, i anslutning till trädgårdar och som ohävdade lundar i odlingsmark.Just detta, för lövängarna olyckliga läge, har medfört att de hamnar i en gråzon mellan olika aktörers ansvarsområden.

Lövängarna finns varken i skogs- eller odlingslandskapet utan däremellan och har därför fallit mellan ansvariga myndigheters stolar. På initiativ av Naturskyddsföreningen och med stöd av Osby och Östra Göinge kommuner har en inventering av återstående lövängar genomförts som kommer att sammanställas och publiceras under 2007. För att bevara dem måste hävden fortsätta eller återupptas. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan bistå fastighetsägare som vill bevara lövängar på sina marker. (Ur Lokalt miljömål för Osby kommun: Levande skogar).

Inventering av lövängsrester i nordöstra Skåne

 

Näset , ett kommunalt naturskyddsområde

I Osbysjön ligger det natursköna Näset, ett kommunalt naturskyddsområde med både natur- och kulturvärden. Området har restaurerats och hålls öppet med hjälp av betande får. Markerade stigar, delvis handikappanpassade, tar dig runt på området där du kan se spår av kiselgursbrytning och av dem som en gång bodde här. Landningsplatserna för båtar ger dig tillträde till hela Osbysjön med fritt fiske och fina grillplatser inbjuder till vila.

 Fakta om Näset finner du här.

Länkar

Allemansrätten

Naturvårdsplanen

Natura 2000

Naturreservat

Skåneleden

Sidan uppdaterad: 2017-10-09

 • Miljö- och byggenheten

  Parkgatan 1
  283 80 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 83 93
  miljobygg@osby.se

  Öppettider

  Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15, lunchstängt 12-13