På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Miljö & hälsoskydd / Miljöskydd / Oljecisterner
Lyssna

Oljecisterner

Oljecisterner
Oljecisterner ska med jämna mellanrum besiktigas av ackrediterat kontrollorgan för att kontrollera att de är i gott skick och därmed undvika läckage. Besiktningsprotokollet ska sparas tills cisternen tas ur bruk, men behöver inte längre skickas in till miljö- och byggenheten, annat än på begäran. En läckande oljecistern kan vålla svåra skador på mark och vatten som är kostsamma att sanera. Har du inte följt reglerna kan du bli utan ersättning från försäkringsbolaget.
K- och S-cistern
Bestämmelser om besiktning gäller alla cisterner, vare sig de är nedgrävda i mark, står i källare eller är uppställda utomhus. Det finns olika typer av cisterner, korrosionsskyddade (K-cistern) och ej korrosionsskyddade (S-cistern). Besiktningsintervallet avgörs av cisterntyp och typ av anslutande rörledningar. I många fall är rörledningarna i sämre material än cisternen och blir därför avgörande för besiktningsintervallet.
K-cisterner ska besiktigas vart 12:e år och S-cisterner vart 6:e år. Cisterner som befinner sig inom vattenskyddsområde har ett tätare besiktningsintervall, K-cisterner ska besiktigas vart 6:e år och S-cisterner vart 3:e år. Revisionskontroll ska dessutom ske då anläggningen kan ha tagit skada efter omfattande reparation, ändring eller vid väsentligt ändrade driftsförhållanden.
Skrotning av cistern
Cisterner som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Underjordscisterner bör grävas upp och skrotas. För cisterner som är tekniskt svåra att ta bort kan sandfyllning accepteras efter rengöring. Ta bort påfyllnadsröret och avluftningsröret för att undvika påfyllning av misstag. Skrotning av cistern ska anmälas till miljö- och byggenheten.

Sidan granskad: 2015-04-15

Åsa Bjerstedt

  • Miljöinspektör

    Jonatan Zapt

    Tel direkt: 0479-52 82 40
    Tel mobil: 0709-318 240
    jonatan.zapt@osby.se