På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Miljö & hälsoskydd / Miljöskydd
Lyssna

Miljöskydd

Miljö- och byggenheten har tillsyn över anmälningspliktiga verksamheter, så kallade C-anläggningar och övriga mindre anläggningar som bedöms kunna påverka miljö eller hälsa negativt, U-anläggningar.

Andra områden inom miljöskyddet som faller under miljö- och byggenhetens ansvar är tillsyn och rådgvning bl.a över följande verksamheter

Kemikaliehantering

Enskilda avlopp, kommunala avlopp

Värmepumpar

Ozonnedbrytande köldmediehantering

Avfallshantering

Nedskräpning

Oljecisterner

PCB-sanering med mera.

Information om miljöskydd finns att tillgå bland annat hos Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Lagar och förordningar finns på Notisum.

Sidan uppdaterad: 2017-06-13

 • Miljöinspektör

  Björn Wigårde

  Tel direkt: 0479-52 83 45
  Tel mobil: 0709-318 345
  bjorn.wigarde@osby.se

 • Miljöinspektör

  Jonatan Zapt

  Tel direkt: 0479-52 82 40
  Tel mobil: 0709-318 240
  jonatan.zapt@osby.se