På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Miljö & hälsoskydd / Miljömål
Lyssna

Miljömål

I Osby kommun strävar vi efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun och för kommande generationer.

Kommunens attraktionskraft beror mycket på den fina naturmiljö som vi kan erbjuda invånare och besökare. Besökare, framför allt från befolkningstäta områden i Skåne och Danmark, söker sig alltmer hit – just på grund av naturmiljön. Vår fina miljö är vi naturligtvis måna om att behålla. Därför, trots att Osby kommun i många avseenden är småskaligt och därmed även miljöslitaget hos oss förhållandevist låt, är det angeläget att vi alla inom kommunen är aktiva i arbete med miljö och klimatfrågor.

I februari 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt miljöprogram för Osby kommun. Miljöprogrammet baseras på de nationella miljömålen som antagits av riksdagen. Tre strategier för hållbart samhälle gäller:

  • effektivare energianvändning
  • giftfria och resurssnåla kretslopp
  • hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

De nationella miljömålen har brutits ner i

regionala mål för Skåne och

lokala mål för Osby kommun - med aktiviteter kopplade till målen.Sidan granskad: 2015-04-15