På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Miljö & hälsoskydd / Livsmedel
Lyssna

Livsmedel

Den kommunala tillsynsverksamheten enligt livsmedelslagstiftningen utövas i Osby kommun av Tillsyns-och tillståndsnämnden genom miljö- och byggenheten. Avsikten med tillsynen är att se till att livsmedelslagstiftningens bestämmelser följs, att konsumenten skyddas mot hälsorisker och det som erbjuds stämmer överrens med det man får. I tillsynsarbetet ingår registrering av nya livsmedelslokaler och regelbunden tillsyn över verksamheter som hanterar livsmedel. Vid inspektioner kontrolleras bland annat hantering av livsmedel, skötsel av lokaler och utrustning, temperaturer. Även provtagning av livsmedel förekommer.

Starta livsmedelsföretag
Innan du startar upp din verksamhet måste du kontakta miljö- och byggenheten för att få verksamheten registrerad. Anmälningsblankett hittar du under fliken blanketter på Osby kommuns förstasida.

För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument en viktig resurs i vårt arbete.

Kontakta miljö- och byggenheten om du:

 • Har blivit sjuk av mat du ätit ute på restaurang, gatukök eller liknande.
 • Tycker att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet.
 • Har frågor om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.

För att upprätthålla en god standard på livsmedelshanteringen i Osby är du som konsument en viktig resurs i vårt arbete.

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för livsmedelskontroll
Livsmedelstaxa
Livsmedelsavgift

Sidan uppdaterad: 2017-03-08

Kontakt

 • Miljöinspektör

  Sanna Råberg

  Tel direkt: 0479-52 83 54
  Tel mobil: 0709-318 354
  sanna.raberg@osby.se