På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Värmepumpar

En värmepumpsanläggning utvinner värme ur berg, jord, vatten eller luft. Mer information finns under Energi- och klimatrådgivning.

Anmälan/ansökan

Innan du inrättar en värmepump som utvinner energi ur berg, jord eller vatten krävs en skriftlig anmälan till miljö- och byggnämnden. En komplett ifylld anmälan medför ofta snabbare handläggningstid! Ansökningsblankett

Om du vill ändra din värmepump (borra fler hål t.ex.) för att exempelvis öka dess kapacitet krävs en ny anmälan till miljö- och byggnämnden.

Anmälan skall lämnas in i god tid innan arbetet med anläggningen påbörjas. Vid prövningen beaktas framförallt närheten till andra värmepumpsanläggningar och enskilda dricksvattenbrunnar.

 
Luftvärmepump

För inrättande av värmepump som utvinner energi ur luft krävs i Osby kommun ingen anmälan. Tänk dock på placeringen av den så att grannar och andra inte störs av den.


Kommunal vattentäkt

Inom skyddsområde för kommunal vattentäkt krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggkontoret begär i varje enskilt fall yttrande från ansvarig för våra dricksvattentäkter.


Placering

För att undvika att anläggningarna stjäl energi från varandra ska avståndet mellan borrhålen vara minst 20 meter. För att möjliggöra att såväl du som dina grannar ska kunna installera värmepumpar ska anläggningarna därför placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen. Om du vill placera den närmare gränsen krävs att du skickar in ett godkännande av detta som undertecknats av den eller de grannar som berörs. Intyget ska bifogas anmälan när den skickas in.

Avståndet till annans enskilda dricksvattenbrunn ska vara minst 30 meter för bergborrad vattenbrunn och minst 20 meter för grävd vattenbrunn, annars ska den som äger dricksvattenbrunnen informeras.

Sidan uppdaterad: 2017-03-30

Kontakt

  • Miljöinspektör

    Björn Wigårde

    Tel direkt: 0479-52 83 45
    Tel mobil: 0709-318 345
    bjorn.wigarde@osby.se