På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Energi och klimatrådgivning / Fordon och transporter
Lyssna

Fordon och transporter

I Skåne kommer 75% av trafikens utsläpp av växthusgaser från privatbilismen. Hälften av våra privata resor gör vi på vår fritid. Dessutom är hälften av våra resor med bil 5 km eller kortare en sträcka som det lätt och enkelt går att cykla. Dessutom är det så att vi svenskar har Europas törstigaste bilar.

Resor och transporter svarar för en stor andel av de koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. Dessutom ökar transporterna kraftigt i både västvärlden och i snabbväxande länder som Kina. Bilden kan kännas lite dyster, men samtidigt finns det mycket som vi kan göra för att spara både energi, pengar och miljö!


Körning och bilvård

Tips för grönare körning. Det går att minska 10-20 % av bränsleförbrukningen - och därmed utsläppen och kostnaderna.

 • Samåk, cykla, gå och åk kollektivt! Grönare än så kan inte bilkörningen bli!
 • Sparsam körning - Genom att köra klokt och med framförhållning kan du minska bilens bränsleförbrukning med upp till 10 %. Accelerera snabbt upp till den fart du vill ha, kör på högsta möjliga växel. Motorbromsa!
 • Kör inte med onödig last, och plocka bort takboxen när du inte behöver den. Använda luftkonditioneringen sparsamt, detta sparar energi.
 • Kontrollera däcktrycket regelbundet. Däcken håller längre och bilens bränsleförbrukning minskar.
 • Motorn blir varm först när du kör med bilen, så att stå på tomgång när du till exempel skrapar rutorna är onödigt. Använd istället motorvärmare under årets kalla månader.

Om alla i Sverige respekterar hastigheten skulle 125 liv kunna räddas varje år, samtidigt som utsläppen av koldioxid kan minska med 700 000 ton/år vilket motsvarar utsläppen från 240 000 personbilar (enligt beräkningar av Vägverket).


Val av bil

De flesta bilar körs idag fortfarande på bensin och diesel, som är fossila bränslen, och det påverkar både miljön och hälsan negativt. Ett växande utbud av fordon drivs med förnybara bränslen, till exempel etanol och biogas. Det finns tankställen över hela Sverige och de ökar hela tiden i antal.

Mindre bilar har ofta lägre bränsleförbrukning än större. Våra vardagsresor kan många gånger utföras med ett litet fordon. Man kan hyra en större bil för semesterresor eller vid andra tillfällen när det behövs.

När du köper bil är trafiksäkerheten viktig. Under senare år har krocksäkerheten ökat betydligt för små bilar.

Miljöfordon.se kan du läsa mer om miljöfordon och miljöanpassade bränslen.

Läs mer

Hållbar Mobilitet 

Gröna Bilister

Trafikverket

Sidan uppdaterad: 2017-08-15

Kontakt

 • Energi-och klimatrådgivning

  Tel direkt: 020-40 33 70
  energirad@kfsk.se

  Telefontid:

  mån-fre kl 9.00-17.00