På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Avfall & återvinning

Avfall & återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB).

Här hittar du ÖGRABs information om olika sophämntningsabonnemang, återvinningscentraler, avgifter m.m.


Renhållningsföreskrifter för Osby kommun

För Osby och Östra Göinge kommuner har en gemensam renhållningsordning med föreskrifter arbetats fram.För Osby antog kommunfullmäktige dessa och de började gälla från och med 1 mars  2015. I denna regleras ansvaret både för kommunen vad avser hantering och borttransport av hushållsavfall och för kommuninnevånarna vad avser skyldighet att lämna avfall.

Dispens från de lokala renhållningsföreskrifterna kan sökas i vissa fall.  Kontakta miljö-och byggenheten för upplysningar gällande avfallshantering och vilka dispenser som finns.

 

Renhållningsordning med föreskrifter hittar du här:

Sidan uppdaterad: 2015-04-14

  • Miljöinspektör

    Björn Wigårde

    Tel direkt: 0479-52 83 45
    Tel mobil: 0709-318 345
    bjorn.wigarde@osby.se