På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Avfall & återvinning
Lyssna

Avfall & återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB).

Här hittar du ÖGRABs information om olika sophämtningsabonnemang, återvinningscentraler, avgifter m.m.

 

Renhållningsföreskrifter för Osby kommun

För Osby och Östra Göinge kommuner har en gemensam renhållningsordning med föreskrifter arbetats fram.I denna regleras ansvaret både för kommunen vad avser hantering och borttransport av hushållsavfall och för kommuninnevånarna vad avser skyldighet att lämna avfall.

För Osby antog kommunfullmäktige dessa föreskrifter den 19 september 2016 och de började gälla från och med 1 november 2016, med undantag för slamtömning av enskilda avlopp som träder i kraft 1 januari 2017 

Undantag/ Dispens från renhållningsordningens föreskrifter

Dispens från de lokala renhållningsföreskrifterna kan sökas hos tillsyns- och tillståndsnämnden i vissa fall, t ex

 • Förlängt hämtningsintervall
 • Gemensam behållare för hushållsavfall
 • Uppehåll i hämtning

Om man vill kompostera sitt matavfall eller avfall från mulltoa och latrin ska man anmäla detta.

Blanketter hittar du i Blankettarkivet under rubriken Miljö-och hälsoskydd

Observera att även om du beviljas dispens tar renhållningsbolaget ut en grundavgift, återfinns i Avfallstaxan till höger.

Handläggningsavgift

För hantering av dispensansökningar tas en avgift ut enligt fastställd taxa, KF § 96, 2016-10-24

Prövning
Undantag från kommunala renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering
800 kr

Förlängning av befintlig dispens beviljad av tillsyns- och tillståndsnämnden
400 kr

Sidan uppdaterad: 2016-11-15

 • Miljöinspektör

  Björn Wigårde

  Tel direkt: 0479-52 83 45
  Tel mobil: 0709-318 345
  bjorn.wigarde@osby.se