På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Avfall & återvinning

Avfall & återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB). Förslag på ny renhållningsordning finns för synpunkter fram till 6 oktober. Du kan läsa mer om detta om du fäljer länken, Förslag på ny renhållningsordning.

Här hittar du ÖGRABs information om olika sophämntningsabonnemang, återvinningscentraler, avgifter m.m.


Renhållningsföreskrifter för Osby kommun

Renhållningsföreskrifter för Osby kommun antogs av kommunfullmäktige och började gälla från och med 1 april, 2006. I denna regleras ansvaret både för kommunen vad avser hantering och borttransport av hushållsavfall och för kommuninnevånarna vad avser skyldighet att lämna avfall.

Dispens från de lokala renhållningsföreskrifterna kan sökas i vissa fall.  Kontakta miljö-och byggkontoret för upplysningar.

 För närvarande pågår en revidering av de lokala renhållningsföreskrifterna. De förväntas antas under 2014. Här finner du de nya renhållningsföreskrifterna som är på samråd fram till 6 oktober. Lämna synpunkter till Björn Wigårde, e-post bjorn.wigarde@osby.se eller Oddbjörn Aasvold, e-post oddbjorn.aasvold@osby.se.

Sidan uppdaterad: 2014-09-05

  • Miljöinspektör

    Björn Wigårde

    Tel direkt: 0479-52 83 45
    Tel mobil: 0709-318 345
    bjorn.wigarde@osby.se