På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Avfall & återvinning

Avfall & återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB).

Här hittar du ÖGRABs information om olika sophämntningsabonnemang, återvinningscentraler, avgifter m.m.

Förslag till föreskrifter för avfallshantering

Osby och Östra Göinge har i samverkan med Östra Göinge Renhållningsbolag tagit fram ett förslag till nya föreskrifter för avfallshanteringen, bland annat med anledning av att ett nytt insamlingssystem för hushullsavfall planeras införas hösten 2016.Föreskrifterna utgör en del av den kommunala renhållningsordningen.

Utställningstid

Förslag till föreskrifter för avfallshantering ställs ut för samråd och yttrande från den 9 maj till den 7 juni 2016. Under utställningen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget till föreskrifter finns i bifogat dokument till höger på denna sida. Det finns även tillgängligt i kommunernas reception samt på kommunala bibliotek.

Vill du lämna synpunkter? Gör det senast den 7 juni 2016!

Synpunkter lämnas skriftligen per e-post: kommunstyrelsen@osby.se eller via post: Osby kommun Samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 283 80 Osby. Information lämnas av Johan Persson, tel 0479-52 81 23, e-post johan.h.persson@osby.se eller Björn Wigårde 0479-52 83 45 e-post bjorn.wigarde@osby.se


Renhållningsföreskrifter för Osby kommun

För Osby och Östra Göinge kommuner har en gemensam renhållningsordning med föreskrifter arbetats fram.För Osby antog kommunfullmäktige dessa och de började gälla från och med 1 mars  2015. I denna regleras ansvaret både för kommunen vad avser hantering och borttransport av hushållsavfall och för kommuninnevånarna vad avser skyldighet att lämna avfall.

Dispens från de lokala renhållningsföreskrifterna kan sökas i vissa fall.  Kontakta miljö-och byggenheten för upplysningar gällande avfallshantering och vilka dispenser som finns.

 

Renhållningsordning med föreskrifter hittar du här:

Sidan uppdaterad: 2016-06-02

  • Miljöinspektör

    Björn Wigårde

    Tel direkt: 0479-52 83 45
    Tel mobil: 0709-318 345
    bjorn.wigarde@osby.se